Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. 

Kommunen kan gi startlån til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Hvis du får lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån.

Barnefamilier som bor i en uegnet bolig og som trenger en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare.

Kommunen kan velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for at du skal kunne fortsette å arbeide i kommunen, eller at du skal velge å ta en jobb i kommunen.

Generell informasjon om startlån kan man finne her: Husbanken