Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet har fått flere henvendelser om norskopplæring fra arbeidsinnvandrere på ettermiddagstid og vil arrangere begynnerkurs i norsk for de med middels til rask progresjon.

  • Tidsrom: 12.01-16.03.2021
  • Omfang: 30 t
  • Kursdag: tirsdag
  • Tidspunkt: kl. 16.00-18.30
  • Pris: 2.800,-
  • Materiell: 1.184,-
  • Lærer: Liza Stepanova

Dette er oppfølgning av trinn 1 som startet i høst. For de som har fulgt trinn 1 vil det ikke tilkomme materiell. Kurset passer for de som kan bruke enkelt språk muntlig og skriftlig (A1 nivå). Vennligst gi beskjed ved påmelding om det er deltaker selv, eller bedrift som skal betale. Bindende påmelding til komsen@svk.no innen 07.01.2021.

For ytterligere info kontakt 98 26 84 33.