I det norske koronavaksinasjonsprogrammet har vi kombinert koronavaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer. Bakgrunnen er at det har vært ulik tilgang på vaksinetypene, og samtidig har de to vaksinene vært vurdert som likeverdige og godt egnet for å kombinere. Kombinasjonen gir minst like god beskyttelse som å få to doser av sammen vaksinetype. Studier har også vist at det å kombinere de to mRNA-vaksinen ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger. 

  • Selv om en får lik beskyttelse av å kombinere vaksinetypene, så er vi kjent med at noen ønsker å få samme vaksinetype for begge dosene. Nå som vi har god tilgang på både Pfizer og Moderna kan kommunene tilby befolkningen den vaksinetypen de ønsker, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Bukholm fremholder at det viktigste er at den voksne befolkningen får to doser.  Det er først etter andre dose man oppnår høy beskyttelse mot sykdom og god beskyttelse mot å spre viruset videre. Han håper dermed at valgfriheten kan hjelpe kommunene med å nå de som har tvilt på å kombinere vaksinetyper.

Tilgjengelig i løpet av oktober og november

Leveranser fra BioNTech/Pfizer skjer fortløpende de kommende ukene. Folkehelseinstituttet sender koronavaksiner til kommuner som bestiller, så snart som mulig. Utsendingen kan ta noe tid ettersom instituttet nå forbereder utsending til kommunene av årets influensavaksiner.

  • Dette betyr at de som så langt ikke har startet på eller fullført koronavaksineringen, ikke kan forvente at begge vaksinetyper alltid er tilgjengelige i kommunens vaksinasjonstilbud, sier Bukholm

Ingen innreiserestriksjoner til Storbritannia

Den 4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente doser koronavaksine. Det er dermed ingen innreiserestriksjoner til Storbritannia for dem som allerede er vaksinert med to ulike vaksinetyper.