Basen klubb åpner for fullt rundt skolestart (medio august).