Sør-Varanger kommune har 14 kommunale barnehager, 2 private barnehager, 1 sykehusbarnehage og 1 privat familiebarnehage. 524 barn har plass i en av disse barnehagene.

Til hovedopptaket pr. 01.03.06 var det 103 søkere, og alle som søkte plass i 2006 fikk tilbud. Ikke alle fikk sitt førstevalg, men de har mulighet å fortsatt stå inne med byttesøknad.

Etter hovedopptaket i mars har vi mottatt 33 nye søknader, 26 for barn under 3 år og 7 for barn over 3 år. Av disse er det 17 barn som flytter til kommunen.

Status pr. 11.08.06:

-  6 barn som søker plass i 2006 står på venteliste ( 4 under 3 år, 2 over 3 år)

-  5 barn søker plass fra 2007

- 13 barn ønsker bytte fra en barnehage til en annen

Ledige plasser tildeles i uke 33.