15 barnehagestyrere fra kommunale og private barnehager og 3 fra administrasjonen ved kultur og oppvekstetaten i Sør-Varanger var på besøk i Nikel og Zapoljarny tirsdag 23.11. og onsdag 24.11.04. Målet med turen var å besøke barnehager og opprette samarbeid mellom barnehagene der og i vår kommune.

Vi besøkte barnehage nr. 7 og 9 i Nikel og nr. 4 og 5 i Zapoljarny.

Tilbakemeldingene vi fikk mange ganger var at de satte så stor pris på at det kom en egen delegasjon for barnehagene fra Sør-Varanger, og den store interessen vi viste for deres barnehagesystem. Forskjellene er mange, men likhetene er også mange i de systemene vi arbeider.

For å synliggjøre inntrykkene ble følgende tilbakemeldinger skrevet på hjemturen:

* Sitter igjen med mange inntrykk. Barnehagene er godt utstyrt og med svært kompetent personale. Vi jobber veldig forskjellig, men mange likhetstrekk i tankegang

* Fikk et veldig godt inntrykk av barnehagene. Selv om det var mange forskjeller, så er det også mye likt mellom norske og russiske barnehager. Holdningene blant pedagogene i Norge og Russland har likhetstrekk, eks. meninger om barnehagestatus i forhold til skolene.

* Flott tur. Gøy å se hvordan de bruker ulike spesialister. Mange inntrykk, vi er ulike men likheten er gleden av å arbeide med barn og kjærligheten til arbeid med barn.

* Har lært mer enn hva jeg trodde jeg ville lære på forhånd. De er kommet så langt i forhold til et fleksibelt barnehagetilbud ( åpningstid, gratis timetilbud osv.), spennende. De ser barns mulighet til å si noe om seg selv. Spennende program, mål og planer ( men rart at et folk så langt nord er så lite ute).

* Vektlegging av helse og matstell var spesielt. Stoltheten deres for barnehagen var synlig. Mange faggrupper i barnehagene kan være bra.

* Fint og spennende å møte barnehagefolk. Vi har samme fagområde, men står i ulike kulturer og tradisjoner. Dette gir nye perspektiv på egen jobb. Folk som gjerne viser frem og er stolte av jobben de gjør.

* Veldig imponert over barnehagene vi har vært på besøk i. Positive og glade voksne og barn. Kreativt, brukervennlig, prioriterer helse. Vi har mange tanker som er like på begge sider av grensa. Alt i alt veldig lærerikt, og kansje først og fremst holdningsskapende.

* Barna som vi jobber med er fremtida vår, derfor er det bra at de får muligheten til å være gode naboer.

* Dette har vært en fin og opplevelsesrik tur. Har hørt mye om russiske barnehager, men aldri vært der. Deres og våres barnehager kan ikke sammenlignes, men vi kan lære av hverandre. De har en mye tettere oppfølging med fagpersoner som hjelper dem i barnehagen. Musikk, gymnastikk, forming og helse står sentralt i deres program. Dette er også områder vi er opptatt av, men fra et annet ståsted. Flott å møte stolte ansatte som har glede av arbeidet sitt.

* De jobber bevisst og godt med kosthold og helse. I disse "sukkertider" har vi mye å lære her. Var stolte av barnehagene sine, og viste dem frem med glede. Store forskjeller, men mange likheter.

* Godt å se hvor langt de har kommet, og hvor mye bedre de har det nå sammenlignet med for 8-10 år siden.

* Barn er barn overalt - å møte dem med varme og kjærlighet er noe av det viktigste vi kan gjøre.

 

Samarbeidet er i gang. Neste gang inviterer vi ansatte fra barnehagene og administrasjonen i Nikel og Zapoljarny til Sør-Varanger for å vise frem våre barnehager, samt legge konkrete planer for videre samarbeid!