Målet med prosjektet er å:

- bidra til økt fagkunnskap på barnehagefeltet gjennom utveksling av erfaringer

- utvikle kulturforståelse gjennom etablering av vennskapelige forbindelser, og gjennom dette utvikle positive holdninger.

Barentssekretariatet har bevilget midler til prosjektet.

 

Tirsdag 06.03.07 reiste 11 barnehagestyrere, seksjonsleder for barnehager i Sør-Varanger og Berit Bae fra Høgskolen i Oslo på dagstur til Nikel for å starte opp prosjektet.

Vi er imponert over den måten vi ble tatt imot på og hvor velorganisert opplegget var. Vi fikk en stolt følelse av å være  en viktig delegasjon fra Sør-Varanger, at  dette er et viktig samarbeidsprosjekt  og at barnehagene deres er noe viktig de ville vise oss. Vi fikk omvisning i barnehager hvor vi fikk se barn i lek og ulike aktiviteter som musikk, dans,  forming m.m.. I tillegg fikk vi en grundig forelesning om  "Barnehage som sosial institusjon i Russland", med følgende tema:

- lovregulering av barnehager i Russland

- barnehager som åpent system, offentlig kontroll over barnehager

-barnehager: struktur, virksomhet - foreldrenes rolle

- læring, lek, estetiske fag, helseforebygging

Vi ser mange likhetstegn i lovverk m.m., men forskjell i det praktiske. Hva ligger bak disse forskjellene? Dette er noe vi ønsker svar på i prosjektet. Vi ser også at læring og ulike utdanningstrinn er noe som er sterkt vektlagt i barnehager i Russland.Hvordan kan vi ta dette inn i den norske debatten om læring i barnehager?  Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med prosjektet - å se praksis og tenkninga bak, hvorfor gjør vi det vi gjør? Vi har mye å lære av hverandre, og vi ser at utviklings- og samarbeidsmulighetene er uendelig mange.