Barnehagene i Sør-Varanger trenger flere førskolelærere. Ledige stillinger er nå utlyst med søknadsfrist 30.09.08.
 

Sør-Varanger kommune har 15 kommunale barnehager.

Vår visjon er: ”Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune”

 

-          vi har full barnehagedekning

-          kommunestyret har vedtatt barnehageplan hvor bemanningsnormen blir 1 pedagogisk leder, 1 førskolelærer og 1 barn- og ungdomsarbeider pr avdeling

-          vi har vedtatt kompetanseutviklingsplan for å sikre god implementering av rammeplanen

-          vi har mange spennende utviklingsprosjekt, bl.a.i samarbeid med barnehager i Russland

 

Se ledige stillinger på vår hjemmeside. Vi oppfordrer alle, vær aktiv i rekrutteringsarbeidet. Målet må være full førskolelærerdekning i barnehagene.