Vi er i gang med å utvikle barnehageplan for Sør-Varanger kommune, der vi foreslår at bemanningsnormen pr. avdeling i barnehagene skal være: en barne- og ungdomsarbeider, en førskolelærer og en pedagogisk leder. Dette for å sikre alle barn gode og trygge oppvekstvilkår og sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Personale med tilstrekkelig og oppdatert kunnskap om barn, barndom og barnehager, er en nødvendig forutsetning for å drive barnehager i tråd med føringer gitt i Lov om barnehager og rammeplan for barnehager.

Vi sender nå ut spørreskjema til alle førskolelærere i Sør-Varanger, der vi ber om innspill både for å beholde og rekruttere flere førskolelærere til barnehagene.