VIKAR I BARNEHAGE -

Har du lyst å være vikar i verdens viktigste jobb - nemlig i barnehage i Sør-Varanger?

Hjertelig velkommen til et uforpliktende møte / minikurs

TIRSDAG 2. DESEMBER KL. 18 - 21 PÅ RÅDHUSET

Vi informerer, inspirerer og serverer!

Hilsen alle barnehagene i Sør-Varanger

Interesserte kan kontakte en barnehage , se kommunens barnehageportal:

 

http://barnehage.svk.no

 

eller spesialrådgiver for barnehager Eva Johanne Johnsen tlf. 78 97 74 41

 eller: møt opp på Rådhuset (du trenger ikke være påmeldt)

 

 

VELKOMMEN TIL MØTE / MINIKURS