Dette er et samarbeidsprosjekt som kom i stand under Frivilligbørsen, hvor barnehagene innledet et samarbeid med Pikene på Broen og deres kunstner Irene Rasmussen.

Temaet for årets utstilling har vært insekter, og gjennom spennende inspirasjonsverksteder har Irene besøkt ulike kommunale barnehager og sammen med barna utforsket spennende materialer, teknikker – og ikke minst utfordret temaet insekters liv og røre.

Utstillingen åpnes 3. mai på Grenselandmuseet – av selveste barnehagekunstutstillingen mor, Eva Johanne Johnsen. Det vil bli kulturelt innslag av kulturskolen med «KorFantastisk» - og muligheter for alle som har lyst til å besiktige den spennende utstillingen.

Utstillingen vil vare fram til 4. juni. Velkommen!