Barents Sportsdager retter seg primært mot barn og unge. Idrettslag som har planlagte aktiviteter i dette tidsrom eller som planlegger dette, bes kontakte en av disse:

Barentshallene: Audun Andersen aan@svk.no, mob 930 51 466

Sør-Varanger Idrettsråd: Anette Jensen sor-varanger.i.r@outlook.com, mob 948 79 101

Sør-Varanger kommune: Harald Sørensen, hso@svk.no,  mob 918 14 958

Frist for tilbakemelding er satt til torsdag 22. desember 2016.