Smittevernlege Drude Bratlien bekrefter at aktuelle nærkontakter er testet og ingen ytterligere smitte er påvist:

  • Status er i dag at vi anser at det ikke er noen smitteførende personer tilknyttet det aktuelle tilfellet, og alle involverte kan gå på skolen mandag uten videre oppfølging.

Arnulf Ingerøyen, kommunalsjef for oppvekst er fornøyd med at rutiner og samarbeid fungerte bra i forbindelse med testing og smittesporing:

  • Vi fikk testet beredskapen tidligere enn ønsket, men ser vi har gode rutiner på plass. Oppvekst og smittevern har jobbet godt i lag og heldigvis fikk vi ikke et utbrudd denne gangen.