Elkjøp Kirkenes har via pårørende på avdelingen blitt kjent med at avdelingen har et ønske om en større tv som er bedre tilpasset det behovet de har, og kan med glede meddele at de ønsker å gi avdelingen tv, lydplanke og tv-bord i gave. Dette er første gang Elkjøpfondet utdeler gave, og Wesselborgen sykehjem er svært glade for denne gaven,  og takker Elkjøp for omtanken. For flere beboere er TV et viktig element i hverdagen, og nå kan de få sett på Farmen og «Skal vi danse» på stor skjerm og med god lyd.

 

Gaven ble overrakt av Truls Hansen Bang fra Elkjøp Kirkenes, og overrekkelsen ble markert med kake og kaffe på avdelingen.