Sør-Varanger Kommune er medlem i Arctic Mayors Forum og her kan dere lese litt om hva de har diskutert i forrige møte. 

Forumet peker på betydningen av å sikre at samfunnet i Arktis blomstrer, og at det er nødvendig med tilstrekkelig infrastruktur for å oppnå dette. Delegasjonen understreket at menneskene i nord spiller en viktig rolle i utviklingen av Arktis og det er avgjørende å sørge for at deres behov blir møtt gjennom bærekraftige utviklingsstrategier. Det kom frem i forumet at den arktiske regionen gir gode muligheter for bærekraftig økonomisk utvikling, med fisk, energi og råvarer som innsatsmidler. 

Les pressemeldingen fra Arctic Mayors' Forum her: 

Arctic Mayors\' Forum pressrelease June 23

 

Arctic Mayors Forum | Municipal leadership and development