Varanger KraftNett AS har startet arbeidet med å rehabilitere høyspentlinja mellom Jakobsnes og Ropelv. Den første seksjonen vil være mellom Stormyra og lille Rundvann.

Det bygges ny 22 000V linje i samme trasè som den gamle linjen. I den forbindelse benyttes en omkjøringskabel for å opprettholde strømforsyning til kundene. Denne kabelen vil være spenningssatt med 22 000V.

Det vil bli satt opp synlig merking. Vi ber alle som ferdes i området å utvise aktsomhet, og det er viktig at kabelen ikke håndteres eller flyttes på. Spesielt viktig er det at terrengkjøretøy ikke krysser kabelen, men benytter offentlig trase eller andre steder som er merket som krysningspunkter. Det vil også bli anleggstrafikk i terrenget, samt sprenging av stolpehull.

Arbeidet kan også medføre lavtflygende helikopter. Arbeidet med linja vil foregå mellom uke 26 og uke 36.»