Den nye kommuneloven gir ungdomsrådet større betydning i kommunal forvaltning og møtene i ungdomsrådet skal følge samme retningslinjer som i øvrige komiteer og utvalg. På første møte behandlet man blant annet fritidskortordningen, kommunal planstrategi og veggmalerier i underganger. Ungdomsrådet fattet også en uttalelse om flytting av Basen til nye lokaler. En prioritert oppgave er å tilrettelegge for leksehjelp på ettermiddagstid.

Det nye ungdomsrådet består av:

Angelica Nilsen (Basen), leder

Emil Danielsen (Kirkenes ungdomsskole), nestleder

Sofie Abrahamsen (Pasvik), Ungdomsutvalget

Mathias Norholt Berge, (Sandnes-Bjørnevatn), Ungdomsutvalget

Marita Bugge (Jarfjord), Ungdomsutvalget 

Emma Salmi Seipæjærvi (Bugøynes)

Helene Heitmann Kurthi (Kirkenes vgs)

Tobias Borthen Mikkola (Kirkenes vgs)

Varamdlemmer: Susanne Samuelsen, Brage Liaklev, Mia Edlund Kling, Mildrid Greiner Eik, Vilma Myrer og Thea Lavoll