Fullvaksinasjon med Janssen-vaksinen, som består av bare én dose, ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom. Vi anbefaler derfor at de som har fått en dose Janssen-vaksine, tar en dose mRNA[1]vaksine i tillegg for å øke beskyttelsen mot smitte med koronaviruset og mot alvorlig forløp av covid-19. Det er i overkant av 4 000 personer som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.

Innbyggere som har mottatt bare én dose Janssen-vaksine, må selv ta ansvar for å kontakte kommunens vaksinasjonstilbud. Det anbefales et intervall på 8-12 uker mellom Janssen-vaksinen og mRNA-vaksine.