Kommunestyret har gjort vedtak om at vi skal jobbe for å finne løsninger, slik at vi kan skape møteplasser og forhindre utenforskap blant barn og unge. 

Torsdag 3. desember inviterer vi til felles dugnad hvor vi blant annet skal ta opp følgende spørsmål:

Hvilke ordninger har vi i dag for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter? Hvordan løser vi utfordringer med at barn og unge ikke kan delta på grunn av høye kostnader med aktiviteten? Hva kan vi gjøre for at deltakelse i fritidaktiviteter ikke er avhengig av foreldrenes inntekt.

Arbeidsgruppa inviterer nå frivilligheten til å møte kommunens førstelinjetjeneste for å finne løsninger slik at barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi.