Fungerende ordfører Pål Gabrielsen tale:

Ærede hedersgjest Alf, Ordfører, representanter fra forsvaret, veteraner og familie.
Jeg vil gratulere Alf Hojem med å ha gjort seg fortjent til Regjeringas minnemedalje. Samtidig vil jeg takke for invitasjonen og muligheten til å være her. Sør-Varanger kommune er stolt og ønsker å vise sin respekt og takknemlighet for den tjenesten Alf gjorde i den viktige perioden hvor Øst-Finnmark ble befridd oktober 44 og i tiden etter.

Vi har nettopp feiret 76 års dagen siden befrielsen av Kirkenes som ble gitt oss av den sovjetiske hær, den røde arme. I tiden etter har vi årlig hedret denne frigjøringa og de som var en del av den, og som vi har hørt og som det vises var Alf en klar og tydelig del av dette.

For Sør-Varanger kommune er det viktig at denne dramatiske delen av vår historie fortelles og spesielt viktig er at historiene fortelles videre til våre barn og kommende generasjoner slik at de blir husket. Derfor vil vi alltid prøve å være tilstede ved slike arrangment for å hedre og ære de som fortjener det, akkurat som i dag.


I tiden fram til nå har Sør-Varanger kommune og vår nabokommune på russisk side, Petchenga, utviklet et godt naboskap og et fantastisk folk-til-folk samarbeid som er en viktig del av barentssamarbeidet. Samarbeidet er viktig for oss og for Norge. I den anledning vil æ gi ei bok til Alf som forteller historien til barentssamarbeidet, et samarbeid som han sammen med andre har vært grobunn for og på denne måten gjort det mulig.


Til lykke med dagen og utnevnelsen.

 

Regjeringens minnemedalje ble utdelt til Alf Hojem den 30. oktober 2020. Hojem ble født og vokste opp i Sør-Varanger kommune.

Grunnlag for tildeling:

1940: Meldte seg for Varangerbataljon ved krigsutbruddet. Bataljonen ble demobilisert.

1944-45: Søkte tilflukt i gruva i Bjørnevatn. Ble senere kjentmann for de russiske styrkene inntil de første norske styrkene kom til Finnmark.
Han ble da rekruttert til sambandstjeneste i 2. Bergkompani. Tjenestegjorde (i uniform) ut 1945.

1946: Tjenestegjorde for Politiet i Kirkenes med vakthold over tyske og norske fanger, inntil våren 1946 da han startet telegrafistutdanningen og sin videre karriere i Forsvaret.

 Overrekkelsen av Regjeringens minnemedalje.

Arrangement i Jørstadmoen leir den 30. oktober 2020 kl. 13.00.

Overrekkelsen foretatt av ordfører Ingunn Trosholmen.

Øvrig deltakelse:
Forsvaret ved Sjef base Jørstadmoen, Oberstløytnant Silje Nythun

Fungerende ordfører i Sør Varanger, Pål Kasper Gabrielsen