Aksjonen ”Aktiv til jobben” startet opp 1. mai og vil gå ut september måned.

Aksjonen har fått navnet ”aktiv til jobben”, med den hensikt at du skal være fysisk aktiv til og fra arbeid. Du kan dermed sykle, gå, bruke rulleskøyter/rulleski eller benytte andre fremkomstmidler der du selv må være aktiv.

 Det vil bli foretatt loddtrekning med en flott sykkel som premie hver måned.

 Dersom du vil være aktiv i hverdagen og komme i bedre form, eller har behov for ny sykkel.. Kom og bli med på årets store aktivitet.

 

Med TRIM-hilsen fra

Sør-Varanger kommune,

Frisklivssentralen og Folkehelsekoordinator