Heldige vinnere av Aktiv til jobben kampanjen er:

Mai måned: Åse Stenbakk, Hesseng Flerbrukssenter

Juni måned: Veronica Lehto Lyngvær, Hjemmebasert omsorg

Juli måned: Janne Kolpus, Tjenesten for funksjonshemmede

VI GRATULERER!