Kampanjen oppfordrer alle ansatte til å sykle, gå eller på annen måte være aktiv på vei til jobben,  2-4 ganger i uken, eller 8 ganger i måneden. Hver måned trekkes det ut en sykkel i premie blant deltakerne som har oppfylt kriteriene.

For noen vil kampanjen føre til store endringer i forhold til økt aktivitet. For de som har svært kort vei til jobben og kanskje allerede spaserer eller sykler den distansen, er det lov til å ta en omvei, slik at en likevel får en økning i fysisk aktivitet. Bruk av el-sykkel er tillatt.

I år som i fjor kan også ikke-kommunale bedrifter være med.
Deltakelse 5 mnd. ikke-kommunale bedrifter:

(For Kommunale enheter er betaling inkludert)
Bedrifter med 5 eller færre ansatte: kr 1000,-
Bedrifter med 6 eller flere ansatte: kr 2000,-

Registreringslistene skannes i hvert månedsskifte, og sendes til friskliv@svk.no innen den 7. påfølgende måned.