Vi ønsker å invitere deg til et gratis arrangement med pizzaservering på Grenselandmuseet i Kirkenes. Grense Jakobselv har blitt valgt ut som pilot i prosjektet «Revitalisering av Fotefar mot nord» i regi av Nordland fylkeskommune og trenger din mening.

Vi starter med servering av pizza fra klokken 16.30 slik at energien er på topp, så starter verkstedet kl. 17.00 og varer til rundt kl. 21.00.

 

Med oss på laget har vi professor Ove Jakobsen og førsteamanuensis Vivi Storsletten fra Handelsskolen ved Nord Universitet i Bodø som  skal  lede oss gjennom verkstedet. De har arbeidet med denne metodikken i en årrekke og hatt verksted i mange kommuner, men har nå et samarbeid med Nordland fylkeskommune om å revitalisere Fotefar mot nord. 

 

Fotefar mot nord er et formidlings- og tilretteleggingsprosjekt av kulturminner som ble iverksatt og gjennomført i Nordland, Troms og Finnmark, samt Namdalen i Trøndelag på 1990-tallet. Ideen bak prosjektet var å formidle et utvalg kulturminner, ett i hver kommune, som til sammen er representativt for befolkningen i landsdelen gjennom 10 000 år.


Hvordan ønsker vi som lokalsamfunn at Grense Jakobselv skal løftes inn i fremtiden og presenteres for besøkende? Hvilke historier, hendelser og verdier er viktig for oss å videreformidle?

 

Det blir en ettermiddag med høyttenking, idéer og dialog på kryss og tvers av roller, sektorer og grupper! Et utopiverksted er ikke et sted hvor vi skal snakke om hvordan vi tror fremtiden skal bli, men hvordan vi ønsker at den skal bli. Gjennom kontrete innspill fra et bærekraftig og involverende lokalsamfunn ønsker vi å bruke resultatene fra verkstedet videre i prosjektet. Definisjonen på et Utopiverksted er en systematisk arbeidsmetode for deltakende samfunnsutvikling. Verkstedet inneholder en kombinasjon av ulike faser og dialogmetoder som brukes for å komme fram til svar på hvilken samfunnsutvikling og hvilke verdier vi ønsker oss i fremtiden.

 

Vi ønsker et representativt tverrsnitt av Sør-Varangers befolkning – unge og eldre, tilflyttere og sør-varangerværinger, student eller i jobb, ja vi ønsker rett og slett deltakere som speiler mangfoldet av innbyggerne i kommunen. Dette er årsaken til at vi i påmeldingen ønsker at du oppgir navn, bosted og alder. Det er et øvre tak på 40 deltakere. Verkstedet er en del av prosjektet «Revitaliseringen Fotefar mot nord» og gjennomføres i samarbeid med Sør-Varanger kommune, Grenselandmuseet og Nordland fylkeskommune.

 

Sted: Grenselandmuseet, Kirkenes.

Tid: Mandag 27. Mars fra klokken 16.30.

Forberedelser: Du trenger ikke annet enn å komme med åpent sinn.

Påmeldingsfrist senest: Torsdag 23 mars. Maks 40 deltakere.

Ønsker du å melde deg på eller har spørsmål?

Send mail til: Torstein.lindheim@varangermuseum.no (Husk å skrive navn, alder og bosted), eller ring/sms 922 42 637 ved spørsmål.