Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:55

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå og smittevernlege Drude Bratlien (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (på Skype)
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen (på Skype)
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell
 • Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Ingen nye smittetilfeller, det testes fortsatt.
  • Nye testkriterier for sykepleiere fra Sverige sjekkes ut – ble oppdatert på FHI i går (land med reiseråd). Det er laget rutine for personell i helse og omsorg (er i prinsippet laget for alle, gjelder i hovedsak helse- og omsorgspersonell), men denne må ses litt på. Personalsjefen publiserer denne når den er klar.
  • Grense mot Finland er åpen, ingen lokale karanteneregler ifht. dette. Kontorsjef publiserer informasjon til egne ansatte om dette.
  • Møte med fylkeslegen om pandemien – influensavaksinering svært viktig til høsten, ny type vaksine. Det må bemannes ifht. vaksineringen. Fokus på infeksjonskontrollprogram – vi har god kontroll på dette, men vi må ha smittevernkontakter på institusjonene.
  • Båtsfjord: Kommuneoverlegen har kontaktet oss ifht utenlandsk statsborger som er smittet via mannskapsbytte. Det viser bl.a. at det er viktig å opprettholde landlovsnekt her lokalt.
  • Treningssenteret og svømmehallen er åpnet – det ser bra ut ifht. oppmerking i svømmehallen. Er i dialog med 2 av 3 treningssentere, bekymret for ubemannede treningssenteret, eks. EVO.
 2. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Spørsmål vedr. smitteavdeling på Prestøyhjemmet: Skal denne fortsatt være nede, eller kan denne flyttes opp i 3. etg.? (dette innebærer smittepasienter i heisen). Dette må smitteverngruppa ta en avgjørelse på, dette tas ikke i kriseledelsen.
 3. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Skolene stenger denne uka.
  • Barnehagene ønsker å fortsette med redusert åpningstid, 40 t/uka (8 t/dag) ut august. Begrunnelsen er «gult nivå», ansatte bør ikke brukes på tvers av avdelinger ifht. kohortene, og det går også mot ferie, noe som vanskeliggjør bemanningssituasjonen. Vi har hatt lengre åpningstider enn de fleste andre så langt under krisen. Smittevernfaglig er det ingenting i veien for å ha full åpningstid, iflg. kommuneoverlegen. Nivå kan ikke bestemmes lokalt, dette er det FHI som avgjør, og barnehagene er fortsatt på gult. Dette innebærer at ordningen vi har videreføres ut juni, og ny vurdering tas da. Begrunnelsen er at vi ikke kan oppbemanne med vikarer for å tilfredsstille kravet til smittevern og at kohorter ikke bør blandes.
 4. Informasjon fra personalsjef
  • Flere spørsmål om reisestopp for kommunalt ansatte skal opprettholdes (tjenestereiser osv.). Må presisere at det ikke er lokale krav ifht. reiser, men om ansatte reiser til land med reiseråd og havner i karantene, vil de ikke få lønn i karantenetid. Anbefaler fortsatt at reiser som er helt nødvendige, kan foretas.
 5. Informasjon fra økonomisjef
  • En undersøkelse fra KS sentralt om det er igangsatt kutt-tiltak ifht. situasjonen som økonomisjefen besvarer.
 6. Informasjon fra kontorsjef
  • Vi har ikke lengre ekstraressurser ifht. informasjonsarbeidet: Har kun avtale med Barentshallene om 20 % ressurs derfra ifht. ferdigstillelse av beredskapsplaner.
  • Kommunikasjon i kontorsjefens ferieavvikling: Har behov for tilførsel av ressurser
  • Bekymring for smitte i løpet av sommeren ifht. mobilitet osv.
  • Fremdeles lite spørsmål fra media om korona – vi tar noen grep denne uka for å minne folk på at dette ikke er over
  • Flere må ha fokus og «et øye» på informasjonen vi har på hjemmesiden vår
  • Rådmannen sender ut info om ferieavviklingen ifht. hvem som skal ivareta de ulike rollene.
 7. Informasjon fra ordfører
  • Det sendes ut informasjon til utvalgs- og rådsledere om at før det evt. innkalles til ekstraordinære møter, skal dette avklares med politisk ledelse, jfr. kostnadskontroll.
 8. Informasjon fra havnesjef
  • Det føres statistikk over mannskaper på båter til kai ved kommunale kaier, men har ikke tillatelse til å føre samme oversikt ved private kaier.
  • Ingen kontrollerer smitteverntiltak om bord i båtene, basert på tillit.
  • Russiske fartøyer virker bevisst smittesituasjonen. Norske servicemannskaper på kai kanskje ikke like bevisst på bruk av smittevernutstyr og områder, har bedt politiet ta hyppige turer for å sjekke. Havnesjefen kontakter politiet igjen for å videreformidle bekymringen ifht. dette.