Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear
Skjermbilde
Status
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for Coop Sandnes
Detaljregulering for Coop Sandnes er nå vedtatt.

Sør-Varanger Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 03.10.18, sak 082/18, (planID 2030-2017006).

Vedtaket lyder som følger:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Sør-Varanger kommunestyre Detaljregulering for Coop Sandnes (planID 2030-2017006) med tilhørende plandokumenter;

 • Planbeskrivelse, datert 29.08.18, med følgende vedlegg:
  • Miljøgeologiske undersøkelser 24.11.17
  • Grunnundersøkelser 15.12.17
  • Orienterende geoteknisk vurdering 21.12.17
  • Trafikkberegning 05.01.18
  • Oppsummering merknader off ettersyn 30.08.18

 

 • Plankart, datert 12.03.18
 • Planbestemmelser, datert 29.08.18
 • Illustrasjonsplan, datert 29.08.18
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 20.02.18

Begrunnelse:

Kommunestyret støtter seg til de vurderinger gjort i planbeskrivelsen og saksframstillingen over. Innkomne uttalelser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planen og omtales vedlegg til planbeskrivelsen.

 

Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksfremlegg: Sluttbehandling - Detaljregulering for Coop Sandnes.pdf

Plandokumentene:

Plankart: 2017006_PL_ Coop Sandnes_051118.pdf

Planbestemmelser: 2017006_Bestemmelser _Coop Sandnes_051118.pdf

Planbeskrivelse:2017006_Planbeskrivelse _Coop Sandnes_051118.pdf

Risiko og sårbarhetsanalyse: 2017006_ROS-analyse_Coop Sandnes_200218.pdf

Illustrasjonsplan: 2017006_Illustrasjonsplan_ Coop Sandnes_290818.pdf

 

Vedlegg til planbeskrivelsen:

Miljøgeologiske undersøkelser: 713952-RIGm-RAP-001 - miljøgeologi.pdf

Grunnundersøkelser: 713952-RIG-RAP-001_rev00 - Grunnundersøkelser.pdf

Orienterende geoteknisk vurdering: 713952-RIG-NOT-001_rev00- orienterende geotek. vurd..pdf

Trafikkberegning: 713952-RIVEG-NOT-001 - trafikkberegning.pdf

Oppsummering merknader off ettersyn9_NOTAT Oppsummering merknader off ettersyn 300818.pdf

 

 

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Oppgi vår referanse; 17/2737.

 

Evt. spørsmål kan rettes til undertegnede saksbehandler per telefon: 78 97 74 92, eller e-post: beje@svk.no.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under