Lars Stærk (1902-1975) kom fra Ropelv ved Bøkfjorden, og levde det meste av sitt liv der. Opp gjennom barndommen hørte han mange sagn og eventyr som de eldre fortalte, og han skrev dem ned. Selv om hans morsmål var samisk skrev han historiene ned på norsk.

Da tidligere distriktslege i Sør-Varanger Anders Forsdahl fikk lese disse historiene ble han svært interessert, og ønsket å gi dem ut, noe han fikk inntrykk av at Stærk verdsatte.

Historiene ble først gitt ut som hundre stensilhefter i 1976. Første ordentlige utgivelse var i 1984, da Tana-forlaget Jårgalæddji gav ut historiene på samisk i boka ”Muitalusat ja máidnasat Mátta-Várjjagis”. I 1994 så en norsk utgave dagens lys i form av boka ”Eventyr og Sagn fra Sør-Varanger”, gitt ut av forlaget Davvi Girji i Karasjok. Begge disse bøkene er forlengst utsolgt fra forlagene.

Boka er nå klar for nyutgivelse i en utvidet og forbedret utgave gjennom Kirkenes-forlaget Beallječohkka Innovation.

 

2015-utgaven har i tillegg til historiene fra 1994 fått med tre historier, hvorav to tidligere har vært publisert i Varanger Årbok. I tillegg kommer tre avisinnlegg fra Sør-Varanger Avis fra 1950-tallet. Boka er rikt illustrert med bilder av John Savio og Ellisif Wessel.
Historiesamlingen er unik og gir et godt innblikk fra livet slik det var for lenge siden i dette grenseområdet mellom Norge, Russland og Finland. Sjøsamisk og skoltesamisk levesett og kultur preger historiene, som er preget av så vel humor og kjærlighet, som overfall, drap og uvettig alkoholbruk. Leseren kan ta del i alt fra irritasjon rundt skatteinnkreving i ”Den gang noaiden Lávra solgte unnavind til kongens skattefut”, hva brennevinstørste kan gjøre for julehandelen i ”Den gang gammel-Per med reinraiden sin tok imot julebåten”, skoltesamiske historier slik som ”Skoltesamene overfalles av røvere” og ”Da kristendommen kom til skoltesamene i Boris Gleb” og ikke minst den smertefulle historien i ”Sagnet om Aina og Jovnnas ulykkelige kjærlighet”, som ender med tragisk utfall på selveste Øretoppen/Beallječohkka.

Velkommen!