Til nå har nasjonale helsemyndigheter anbefalt at personer med influensa skal holde seg hjemme i 7 dager etter at de blir syke. 7 dagersregelen har vært viktig for å begrense smittepresset for utsatte individer med økt risiko for et alvorlig forløp ved sykdom med svineinfluensa. Nå som risikogruppene er blitt vaksinert er de langt på vei beskyttet mot sykdom pga. smitte med svininfluensaviruset. Helsemyndighetene har derfor gjort en ny vurdering av behvoet for 7 dagers fravær ved sykdom med svineinfluensa. Anbefalte retningslinjer for fravær ved svineinfluensa er nå:
  • Personer med influensa kan gjenoppta arbeid/skole/barnehage tidligst 24 timer etter at de er symptomfrie.
  • For helsepersonell gjelder fremdeles anbefalingen om å holde seg hjemme fra arbeid i 7 dager etter at de ble syke.
I praksis betyr dette at sykefraværet ved influensa for de fleste kan kortes noe ned. Har du eller barna dine vært friske og uten symptomer i ett døgn kan du og barna igjen gå på jobb, skole eller i barnehagen selv om det er gått kortere tid enn 7 dager.
 
NB! For helsepersonell er det  viktig på merke seg at 7 dagersregelen fortsatt gjelder. Dette fordi helsearbeidere i sitt daglige virke møter de i befolkningen som er mest utsatte i for alvorlig sykdom grunnet annen samtidig sykdom eller svekkelse.