Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett bevilget 40 mill.kr i omstillingsmidler til Sør-Varanger kommune, over en to årsperiode, 2016-2017. Ellingsen sier at regjeringen ønsker å bidra til omstilling i kommunen. Regjerningen berømmer kommunen for raskt å ha kommet i gang med omstillingsarbeidet etter konkursen og mener at kommunens søknad er realistisk og fremtidsrettet. Ellingsen fremhever at Sør-Varanger har sterke industritradisjon og har god kompetanse på omstilling.

 Ordfører Rune Rafaelsen er skuffet over at kommunen ikke fikk de omsøkte på 120 mill.kr og vil fortsette arbeidet med å øke beløpet i forbindelse med endelig behandling i Stortinget i begynnelsen av juni.  Ordfører vil berømme den prosessen som har vært i forbindelse med omstillingen med et godt samarbeid mellom Kirkenes næringshage, Innovasjon Norge og Finnmark fylkeskommune. Ordfører minner om folkemøtet i morgen kl.18.00 på samfunnshuset.