Ordfører vil åpne ryddeaksjonen, etter frokostbuffet og utdeling av ryddeutstyr og sonekart. Alle som ønsker å være med er velkommen. Ta med deg familien, gode venner eller en nabo, og møt opp til en koselig frokostmorgen med et nyttig innhold.
Du kan selv bestemme hvor lenge du ønsker å delta, eller velge strandområde der du bor. Ryddeaksjonen vil denne dag fokusere på bynære strender, men lokale aksjoner kan ta kontakt dersom man ønsker å rydde strender i eget distrikt. Vi vil være behjelpelig med utstyr og henting av søppel og søppelhåndtering.

Frokost vil bli servert fra kl. 07.30-10.30
De som ønsker frokost kan melde seg på:
http://www.scandichotels.no/strandryddedagen