Kl. 08.00:         
Salutt/GSV - flaggheising.
Musikk v/Kirkenes Hornmusikk

Kl. 09:30:
Åpen kafé på Kirkenes skole. 
Arr.: 9. klasse ved Kirkenes skole

Kl. 10.00:
Arrangement for eldre og uføre.
Hyggestund for eldre og uføre med kaffe, snitter, kaker, 
musikk og sang på Rica Hotell (Turisten). Arr.: Sør-Varanger Røde Kors.

Kl. 10.15:
Skoletoget stiller opp på skoleplassen
 
Kl. 10.30:
Avmarsj skoletoget. Togorden:
1. Politiet
2. Flaggborg
3. 17.mai komit
4. Kirkenes skolemusikk
5. Kirkenes skole
6. Rødrussen
7. Barnehager
8. Hornmusikken
 
Togrute:
Fra skoleplassen, Kirkegårdsveien, Pasvikveien, Solheimsveien,
Egebergsgate, Storgata, Klavenessgate, Kongensgate, Egebergsgate,
Parkveien, Kirkegårdsveien til skoleplassen.
Stopp ved Wesselborgen sykehjem og Eldresenteret.
  
Kl. 12.00 - 13:30:
Barneleker på skoleplassen
Kl. 12.00:         
Gudstjeneste i Kirkenes kirke

Kl. 12.30:
Kransenedleggelse v/minnestøtta i Bibliotekparken
v/ Kirkenes Rotary Club

Kl. 13:00:             
Barnekino for de minste: Bambi 2
  
Kl. 14.00:
17. mai-stafetten, start v/KIF-huset
1. veksling: Krysset Egebergsgate/Presteveien
2. veksling: Barents frokosthotell
3. veksling: Johan Knutzensgate
4. veksling: Berentsplass
5. veksling: krysset Storgata – Pasvikveien
Innkomst ved KIF huset
Arr.: Kirkenes Idrettsforening
 
 
Kl. 16.00:         
Kafé på Samfunnshuset v/Kirkenes Damekor
 
 
Kl.16:00:          
Dukkevogn- og trehjulsykkeltog 
fra Kirkenes skole
Togrute: Krysset Kirkegårdsveien/Parkveien til Torget.
 
 
Kl. 16.30:         
Lurveleggen Barneleikarringen danser på Torget
 
 
Kl. 17.00:         
Avmarsj folketoget - Salutt v/GSV
                       
Togrute:
Parkveien v/Pensjonisten, Sjøgata, Richard Withsgate,
Egebergsgate, Pasvikveien, Solheimsveien, Kielland Torkildsensgate, til Torget. 
Togorden:
Hester fra Kirkenes Ryttersportsklubb                       
Politiet
Flaggborg
17. mai komiteen
Kommunestyret
Kirkenes Hornmusikk
Kirkenes Drill
Nr. 1-4: Lag og foreninger
Rødrussen
Nr. 5-7: Lag og foreninger
Bjørnevatn og Sandnes skolekorps 
Nr.8: Ubegrenset lag og foreninger
 
  
Kl. 18.00:         
Arr. på Torget når Folketoget ankommer
• Musikk – Nasjonalsangen
• Tale for dagen v/ordfører Tone Hatle
• Blomsternedleggelse v/Krigsmødremonumentet v/Inger Lysfjord Hivand
• Tale v/Rødrusspresident Susann Sætrevik
  
Kl. 18.00:         
17. maifest på Frelsesarmeen, m
ed bevertning
 
 
Kl. 21.00:         
Flaggene fires