17. maikomiteen i Sør-Varanger kan i dag presentere programmet for nasjonaldagen i kommunen. Som de fleste vet så er alle tog avlyst og det samme er arrangementene på skolene. Men det betyr ikke at dagen ikke skal markeres. Det vil bli levende korpsmusikk på Sandnes, Bjørnevatn, Hesseng, Kirkenes, Svanvik og Bugøynes. Komiteen er spesielt glad for  å kunne tilby korpsmusikk til alders- og sykehjemmene. Og ikke minst til Bugøynes som ikke har hatt korpsmusikk på mange år. Vi er stolte over vårt aktive korpsmiljø i kommunen og hvordan de skal være med å sette preg på dagen.

I stedet for at barn, unge og eldre skal gå i tog, så vil «toget» besøke hjemmene deres. MC-klubben og Amcarklubbens skal lede an i en kortesje med utvidet togrute i Bjørnevatm, Sandnes, Hesseng og Kirkenes med korpsmusikk over høytalere. Russen er også invitert til å delta i kortesjen og vi utfordrer også lag og foreninger til henge seg på. Og for de der hjemme: det er bare å få på seg finstasen, pynte balkongen med flagg og heie fram kortsejen når den kommer langs ruta.

Merk: Deltagende lag og foreninger som vil delta i kortesjen må registrere seg til Åse Eriksson aser@svk.no, mob 47637526

Verdt å merke seg er at det, så langt vi vet, for første gang skal arrangeres en «drive-in gudstjeneste i Sør-Varanger. Gudstjenesten vil være på parkeringsplassen ved politiet med Kirkenes kirke som bakgrunn.

Ellers vil det bli kransenedleggelse ved bibliotekparken kl 12.00  og kl 13.00 vil det bli hovedseremoni  på torget med korpsmusikk, nasjonalsang og  kransenedleggelse. Her vil også det bli hovedtale v Espen Kvammen Rafaelsen, kransendleggelse v Sissel Sildnes og rødrussetale v Ulrik Nergaard

På grunn av koronasituasjonen vil det ikke bli anledning for publikum å delta på seremoniene i bibliotekparken og på torget. Arrangementene der vil bli streamet og vist direkte på kommunens FB-side. Seinere på ettermiddagen vil det bli lokal 17. maisending fra biblioteket hvor man kan få med seg smakebiter fra feiringen i kommunen. I den anledning oppfordrer vi folk til å sende inn bilder som er verdt å dele med andre.

17. mai komiteen v leder, Lena Warelius

 

Program

08.00 Flaggene heises

08.00: Kirkenes Hornmusikk spiller på torget i Kirkenes

09.30: Kirkenes hornmusikk og Bjørnevatn trommekorps spiller ved omsorgsboligene i Bjørnevatn.

10.00: Pasvikdalen skole og ungdomskorps spiller på Mostadfeltet (10.00), Bureiseren (10.25) og Svanhovd (11.00)

11.00: Drive-in -Gudstjeneste v Kirkenes Kirke v Einar Aksel Rånes (parkeringsplassen v Politiet)

11.00: Kirkenes skolemusikkorps spiller v Wesselborgen

11.30: Kortesje Kirkenes MC-klubb-Kirkenes Amcarklubb kjører togruta Bjørnevatn-Sandnes: Start:Bjørneparken, Stull Hansensv, Grubev, Nybrottsv, Busv, Nybrottsv, Grubev, Håbeth Sundelinv, Langfjordv, Sikdalsv, Langfjordv.

11.30: Kirkenes Hornmusikk og Bjørnevatn trommekorps v Tangenlia Omsorgsenter

11.50: Kortesje Kirkenes MC-klubb-Kirkenes Amcarklubb kjører togruta på Hesseng. 

Tunnellv, Jernbanev, Hessengv, Tangenv og E6 mot Skytterhusfjellet.

12.00 : Kransenedleggelse v/minnestøtten i bibliotekparken med Kirkenes Rotary Club –- Kirkenes skolemusikkorps -  streaming

12.15: Kortesje Skytterhusfjellet- Kirkenes MC-klubb-Kirkenes Amcarklubb kjører togruta 

Skytterhusv, Monumentv, snur v Skytterhusfjellet barnehage, E6, Ellisif Wessels v, Fjellv, Kristian Nygårdsgt, Storgt, Pasvikv, Solheimsv, Kielland T gt, Storgt, Fearnleysgt, Kongensgt, Carl Lundsgt, Parkvn,Egebergsgt, Prestev, Sjøgt, Rich Withsgt, Haganesv, Arbeidergt, Prestøyv, Bøkfjordv, Strandv, Bjørkev, Prestøyv, Hans Wæggersv, Langørav, Soldatsvingen, Kirkegårdsv, Parkv, Fearnleysgt, Pasvikv, Kielland Tgt, Storgt, Wiullsgt - Torget

12.15: Kirkenes hornmusikk spiller v Prestøyhjemmet

12.15: Kirkenes skolemusikkorps og Bjørnevatn trommekorpset spiller v Eldresentret

12.45Kirkenes skolemusikkorps, Kirkenes Hornmusikk og Bjørnevatn trommekorps spiller på Torget  i Kirkenes.

Kortesjen ankommer

13.00: Torget i Kirkenes

Hele Norge synger «Ja vi elsker»

Blomsternedleggelse ved krigsmødremonumentet ved Sissel Sildnes –-  Streames

Tale ved Rødrusspresident Ulrik Nergaard  - Streames

Hovedtale ved  Espen Kvammen Rafaelsen – Streames

 

15.30: Kirkenes Hornmusikk Bugøynes omsorgssenter

16.00: Kirkenes Hornmusikk Bugøynes v Skolen/Tyttebærsletta

 

18.00: 17. maistudio fra Sør-Varanger Bibliotek med innslag fra feiringen i Sør-Varanger.

21.00: Flaggene fires