Etter mange års arbeid og gode resultater på området med norsk - russisk bibliotektjeneste i Kirkenes, ser det nå ut som om det endelig begynner å lysne...

I forslag til statsbudsjettet er det satt av kr. 500 000,- til utvikling av tjenesten. Dette er er en del av regjeringens nordområdesatsing innen kultur.

Forslaget til statsbudsjettet gir en økning i nordområdesatsinga innen kultur på 5 mill til 9 mill. - Det er svært gledelig at det endelig er satt av 500 000 kroner til utvikling av en norsk-russisk bibliotektjeneste i Kirkenes, sier kultur- og idrettssjef Marianne Pedersen.