Vi feirer at Finnmark står sammen. At når vi ønsker å få til noe sammen så greier vi det. At 110-sentralen kommer til Sør-Varanger er en seier for hele Finnmark, sier varaordfører Lena Bergeng.

 

Lege Espen Rafaelsen var tilstede på vegne av legetjenesten og legevakta, han sier de vil bidra med alt de kan for at 110-sentralen blir en suksess.

-  Vi vil bidra i prosessen og vil jobbe hardt for å få høy kvalitet, sier Rafaelsen.

 

Rådmannen Nina Bordi Øvergaard mener at vedtaket fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap var viktig for Finnmark.

-  Dette var en viktig dag for beredskapen i Finnmark,  og for kompetansearbeidsplasser blir beholdt i Finnmark. Sør-Varanger kommune vil være med på å sette beredskap ytterligere på dagsorden.