• Vi skal være ydmyk for de endringene de ansatte på 110-sentralen i Hammerfest går gjennom. Det er snakk om arbeidsplassen deres. Vi har stor respekt for den uvurderlige jobben de gjør. De imponerte kraftig med sin profesjonelle innstilling om å skape en fremtidsrettet sentral, med et hovedmål om å redde flere liv, sier rådmann Nina Bordi Øvergård.

Onsdag møttes Sør-Varanger kommune, Finnmark politidistrikt og 110-sentralen i Hammerfest for å diskutere veien videre med prosjektet SAMLOK. Hvor man skal samlokalisere alle nødsentralene i Finnmark. 110-sentralen og 112-sentralen er vedtatt sammenslått av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Veien videre vil bestå av å sørge for god kompetanseoverflytting, nye tekniske krav og ikke minst hvordan man skal samarbeide på en god og effektiv måte. Det er mange detaljer som skal på plass, men det viktigste er at de ansatte på de forskjellige sentralene jobber mot et felles mål.

  • Vi merket allerede på det som er vårt første store møte hvor ansatte fra både politiet og 110-sentralen møttes at man begynte å diskutere fag. I dag hører vi bare stemmene til hverandre, det er noe helt annet å snakke ansikt til ansikt. Det blir betydelig bedre samhandling av denne reformen, sier stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma-Tellefsen.

Sør-Varanger kommune som har ansvaret for etableringen av 110-sentralen vil i tett samarbeid med Hammerfest kommune og 110-sentralen fokusere på sentrale problemstillinger som hvordan man skal lokke med seg operatører fra Hammerfest til Kirkenes, og hvordan man skal organisere den nye sentralen. Kontorsjef i Sør-Varanger kommune, Magnus Mæland, har det overordnede ansvaret for den interne etableringen av 110-sentralen i Sør-Varanger kommune.

  • Det er utrolig viktig at vi får med kompetansen fra Hammerfest til Kirkenes. Vi må sammen diskutere hvordan vi skal få det til. Hvordan vi skal organisere sentralen i Sør-Varanger kommune er også viktig for å ha en plattform å bygge videre på. I møtet onsdag ble kommunen og de ansatte ved 110-sentralen enig om at disse to problemstillingene skulle løses først, sier kontorsjef ved Sør-Varanger kommune Magnus Mæland.

På bildet ser du blant annet Finnmark politidistrikts stabsjef Tarjei Sirma-Tellefsen, brannsjef i Sør-Varanger kommune Henrik Haldorsen og leder av 110-sentralen i Hammerfest Gerd Isaksen. Bildet er tatt på brannhuset i Kirkenes.