Trafikksikkerhet handler om at vi skal kunne bevege oss trygt i lokalsamfunnet, som bilist, fotgjenger, syklist - mennesker i alle faser av livet og med ulike utfordringer.

For å bidra til at brøytemannskapene skal kunne gjøre jobben sin, at vi skal få lagt strøsand best mulig og ryddet vekk snø, anmoder vi deg som bor her om å plassere kjøretøy og utstyr på din egen eiendom. Snøen du brøyter i oppkjørselen din skal også deponeres på egen eiendom.

 

Er du privat entreprenør eller oppdragstaker som brøyter for andre?
Snøen skal deponeres på eiendommen du brøyter på - ikke på kommunal grunn, eller til ulempe for andre.

 

Bor du ved et gatekryss?
Snødeponering i krysset kan være farlig - tenk trafikksikkerhet og sikt! 

 

Hva skjer hvis jeg etterlater kjøretøy på kommunal grunn?
Dersom kjøretøyet er til hinder for vintervedlikeholdet, vil du som eier først bli varslet for å fjerne bilen. Etterkommer du ikke dette innen fristen som er satt, vil den bli tauet bort for din regning.

 

Vi minner også om at området i krysset Hans Væggersvei og Presteveien ikke må benyttes til deponering av noe slag, da området inneholder kvikkleire.

 

Les mer om vintervedlikehold her

Trafikksikker kommune