Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear

Høring/oppstart

Skjermbilde planprogram
Høring/oppstart

Kystsoneplan for Varanger

Til høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

 

 

Planarbeidet er et samarbeid mellom kommunene; Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger. Planprogrammet ble behandlet i styringsgruppa i møte 29. juni, sak 03/20.

Formålet med en kystsoneplan for Varanger er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende kommuneplan i hver kommune.

 

Planprogrammet ligger tilgjengelig her:

Kystsoneplan Varanger Planprogram_forslag-2020-06-26.pdf

Planavgrensningsbeskrivelse ved oppstart-rev-20200622.pdf

Høring av planprogram til Kystsoneplan for Varanger.pdf

 

Planprogrammet kan også leses på Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

 

Innspill:

Innspill til planarbeidet kan skrives inn på denne siden (se nedenfor),

sendes per e-post til: kystsoneplan@svk.no ,

eller sendes: Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Frist for innspill er 30. september 2020.

Merk innspillet med vår referanse 17/1226.

 

Det vil avholdes åpne innspillsmøter i hver av kommunene i løpet av høringsperioden, se egen annonsering i din kommune.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

 

Vegar Nilsen Trasti

Prosjektansvarlig

Kystsoneplan for Varanger

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Meskfjorden innerst i Varangerfjorden er en liten og grunn fjord og her burde det vært stengt for sjølaksefiske. I år var det laksegarn på begge sidene av fjorden (Nord og Sør) noe som reduserer muligheten for at laksen går opp i Vesterelva. Skal man bevare villaksen så må inngangene til elvene fredes for sjølaksefiske.

  Sten G. Olsen

  2020-09-21 07:48:23
  [Svar]
 • Uttaler meg som daglig leder for Neiden Fjellstue AS. Vår bedrift ønsker at det finnes et areal der det tillates næringsvirksomhet/ reiseliv på vestsiden av Neidenfjorden et sted mellom Tinesholmen til Valen. Her ønskes et begrenset areal hvor det er tillatt med mindre bygg i strandsonen som robu, grillstue, flytebrygge. Samt at det er tillat og mulig å kjøre med turist grupper fram dit vinterstid med snøscooter.

  2020-07-11 21:08:24
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under