Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear
Skjermbilde ME B2f240418_400x276
Vedtatte planer
KUNNGJØRING AV MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR SKYTTERHUSFJELLET FELT B2F
Mindre endring av Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2f er nå vedtatt. Utvalg for Plan og Samferdsel vedtok «mindre endring» av reguleringsplanen i møte 24.04.18, sak 027/18, (planID 2030-2013002). Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-14. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

 

Utvalgets vedtak og vedtatte plandokumenter kan leses her:

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR SKYTTERHUSFJELLET FELT B2F.pdf

2013002_BESKR_ME detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F 120418.pdf

2013002_BEST_ME detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F 120418.pdf

2013002_PL ME detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2f 120418.pdf

 

illustrasjon B2f ME120418.pdf 

illustrasjon taktyper.pdf

 

Sakens dokumenter kan leses på vår innsynsløsning

 

Overnevnte er også tilgjengelig ved Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Oppgi vår referanse; 17/3195.

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.