Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtatte planer

Strategisk plan for helse, omsorg og velferd 2020-2030 vedtatt

Sør-Varanger kommunestyre har i møte 24.03.2021 vedtatt Strategisk plan for helse, omsorg og velferd for 2020-2030.

les mer ...
Publisert: 26. mars 2021 | Sist oppdatert: 26. mars 2021

Kunngjøring om endring av Detaljregulering for Domuskvartalet

Endring av Detaljregulering for Domuskvartalet ble vedtatt av Utvalg for plan og samferdsel i møte 09.03.2021, sak 08/2021 (planID 5444-2017001).

Endringene av planen omhandler planens rekkefølgebestemmelser og bestemmelser om parkeringskjeller for å åpne opp for en trinnvis utbygging av kvartalet. Krav til bygging av parkeringskjeller gjelder nå kun for de deler av tomta som i dag ikke er bebygd. Krav til antall parkeringsplasser er ikke redusert, men følger av kommuneplanens gjeldende parkeringsbestemmelser.

les mer ...
Publisert: 12. mars 2021 | Sist oppdatert: 12. mars 2021

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for Kirkenes barnehage

Detaljregulering for Kirkenes barnehage er nå vedtatt.

 

Sør-Varanger kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 10.02.2021, sak 12/2021

(planID 5444-2019004).

 

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av en ny barnehage i Kirkenes. I tillegg skal planen åpne for en oppgradering av Pisselva og området langs elven.

les mer ...
Publisert: 24. februar 2021 | Sist oppdatert: 24. februar 2021

Detaljregulering av Mortensanden - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Detaljreguleringen ble vedtatt av kommunestyret 10.februar. Under finner du alle planens dokumenter.

les mer ...
Publisert: 16. februar 2021

Boligpolitisk plan 2020-2030 vedtatt

Sør-Varanger kommunestyre har i møte 16.12.2020 vedtatt Boligpolitisk plan for 2020-2030.

Boligpolitisk plan er en temaplan i Kommunens planstrategi og er et styringsvekttøy for kommunenes administrasjon og politikere. Dette er den første boligpolitisk plan i kommunens historie.

Formålet med boligpolitisk plan er å etablere en helhetlig boligpolitikk for Sør-Varanger kommune som skal sikre at boligutviklingen i hele kommunen blir helhetlig, målrettet og effektiv.

les mer ...
Publisert: 07. januar 2021 | Sist oppdatert: 07. januar 2021