Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring/oppstart

Skjermbilde - varselkart
For uttale i perioden: 09. juli 2019 - 17. august 2019
Høring/oppstart Varsel om oppstart: Detaljregulering for Mortensanden

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljplan for «Detaljregulering for Mortensanden» ved Bygøynes.

Området er regulert til sjørelatert industriområde i reguleringsplan for ‘Balgami/Mortensanden’. Følgende område skal detaljreguleres: Del av eiendom gnr. 4, bnr. 1, Mortensanden ved Bugøynes i Sør-Varanger kommune.

Planområdet er lokalisert mellom Bugøynesveien, fylkesveg 8112, som blir sørlig grense for område og sjøen ved Mortensanden. Det ca 2 km langs fylkesvegen til Bugøynes. Det planlegges næringsområde for sjørelatert turisme.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte; 

  • Bebyggelse og anlegg,herunder Fritids- og turistformål, og Småbåtanlegg i sjø og vassdrag.
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder Veg og parkeringsplasser.
  • Grønnstruktur, herunder Turdrag.

Sør-Varanger kommune har vurdert planforslaget etter forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, forslaget omfattes ikke av forskriften og det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

 

Trykk her for kart med varselområdet

 

Innspill og andre merknader sendes til Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.

Kopi sendes Sør-Varanger kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Svarfrist: Senest 16. august 2019.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under