Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring/oppstart

Skjermbilde varselkart E6 Kirkenes
Høring/oppstart Varsel om oppstart: Detaljregulering av E6 Kirkenes sentrum - trafikksikkerhetstiltak

Statens vegvesen varsler i samarbeid med Sør-Varanger kommune oppstart av detaljregulering av E6 Kirkenes sentrum - trafikksikkerhetstiltak, og ber om innspill til arbeidet.

Strekningen av E6 er: Etter rundkjøringen ved Kirkenes Handelspark – Hurtigrutekaia, E6 endepunkt. Planavgrensningen er blå skravering langs E6 i Kirkenes by, se kartskisse her.

Formålet for prosjektet er å utarbeide reguleringsplan for å øke trafikksikkerheten langs E6 for myke trafikanter i Kirkenes sentrum, samt å øke andelen som går, sykler eller bruker kollektivtransport. Tiltakene vil være ulike typer trafikksikkerhetstiltak.

Sør-Varanger kommune har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger § 4 fjerde ledd vurdert at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 6.juni 2019

Send det skriftlig til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no  Har du spørsmål kan du kontakte planleggingsleder Marit Helene Pedersen på tlf 91310232 eller e-post marit.helene.pedersen@vegvesen.no.

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

 

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under