Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear
Næring og samfunn
Masterplan for reiselivet: Sør-Varanger mot 2025
En masterplan er et dokument som legger langsiktige rammer for utviklingen av en destinasjon. Planen skal først og fremst dekke det fellesrommet der det er hensiktsmessig at aktørene samarbeider om tiltak som gir bedre rammer for den stedlige verdiskapingen. Masterplan er dermed en overordnet strategi for arbeidet på destinasjonsnivå.

Les hele masterplanen her.

Situasjonsanalyse og potensial for videre vekst

Sør-Varanger har en spesiell lokalisering, en god infrastruktur, fra middels god til høy standard på hotellene, et relativt godt servicetilbud og et attraktivt opplevelsestilbud utenfor sentrum. Reiselivsaktørene er profesjonelle og leveringsdyktige, men dårlig organisert på stedlig nivå. Kirkenes by kan, med noen inngrep, fungere som en attraktiv base der man hviler ut eller søker andre opplevelser som utfyller de naturbaserte tilbudene i regionen. Ressursgrunnlaget, lokaliseringen og ikke minst aktørenes lokale opplevelsesproduksjon, gjør at Sør-Varanger har potensial til å bli en fremtidsrettet destinasjon med høy lokal verdiskaping og økt internasjonal attraksjonskraft gjennom hele året. Forutsetningen er at kommunen og aktørene i fellesskap evner å jobbe med en langsiktig, strategisk satsning på reisemålsutvikling.

Visjon og mål

Sør-Varanger skal bli verdenskjent som et helårlig reisemål som byr på sterke og lett tilgjengelige opplevelser basert på arktisk natur og dyreliv og lokal kultur og levemåte.

Sør-Varanger som reisemål skal bli særlig kjent for gode opplevelser knyttet til kongekrabben og kunsten å leve godt i det høye nord (Arctic living). Sør-Varanger skal videre oppfattes som et helstøpt, opplevelsesbasert reisemål, med Kirkenes sentrum som et attraktivt og effektivt nav for opplevelser i hele regionen.

Hindre for videre vekst

1.     Ikke sterk nok profil på reisemålet.

2.     Ikke god nok tilgjengelighet til og kapasitet på reisemålet.

3.     Kirkenes sentrum oppleves ikke positivt av gjestene.

4.     Et litt for generisk tjenestetilbud.

5.     Manglende organisering og ledelse av reisemålet

Strategiske mål

1.     Styrke posisjon og konkurransekraft i to prioriterte hovedmarkeder.

2.     Styrke tilgjengeligheten til reisemålet.

3.     Styrke ledelsen av reisemålet.

4.     Styrke reisemålets kommunikasjon og profil.

5.     Styrke sentrum som opplevelsesarena-

Strategien er ment å realiseres i reisemålsprosessens fase 3, Fra ord til handling.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.