Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring/oppstart

Bilde
For uttale i perioden: 19. august 2020 - 02. oktober 2020
Høring/oppstart Forslag til Detaljregulering for Mortensanden til høring/offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering av Mortensanden legges her ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Detaljreguleringen er utarbeidet av Fiskebeck Prosjekt AS for Visit Bugøynes AS og deres badstuanlegg på Bugøynes.

Planforslaget ble behandlet i utvalg for plan og samferdsel i møte 18.08.20, sak 043/20. Nasjonal planID: 5444-2019005.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsformålet sjørelatert turistvirksomhet tilknyttet eksisterende badstuanlegg med tilhørende parkeringsplass. Planen legger også til rette for en mer trafikksikker adkomst enn den eksisterende.

 

Plandokumentene kan leses (under). Planforslaget ligger også på servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes

 

Innspill til planforslaget sendes kommunens postmottak: postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 02.10.20.

Vennligst oppgi vår referanse: 19/1423.

 

Mortensanden detaljregulering Beskrivelse 18.06.2020.pdf

Mortensanden detaljregulering Bestemmelser 26.06.2020.pdf

Mortensanden detaljregulering ROS-analyse 18.06.2020.pdf

PL Mortensanden detaljregulering 26.06.2020.pdf

Saksframlegg 1.gangs behandling Detaljregulering for Mortensanden.pdf

 

Plan- og utviklingsavdelingen


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under