Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring/oppstart

For uttale i perioden: 11. februar 2021 - 26. mars 2021
Høring/oppstart Endring av "Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt BDF" på høring

Formålet med planarbeidet er å gjøre endringer som omfatter økning av etasjetall innenfor formålsområdene BKS1 og 2, fra en til to etasjer og flytting av snødeponi til en mer hensiktsmessig plassering. Frist for innspill og merknader er 26.03.21.

Skjermbilde Høring

Utvalg for plan og samferdsel vedtok i møte 03.08.20 saknr. 054/20 å legge endring av «Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2F»  ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Plandokumentene finner du nederst i saken.

Vedtaket i utvalg for plan og samferdsel
Med medhold i Plan- og bygningslovens § 12- 14, jfr. § 12-10,  vedtar Utvalg for Plan- og samferdsel å legge endring av «Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2F» med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, planid 5444 2013002, datert 01.08.20, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Om forslaget til endring av planen
Endringene omfatter i hovedsak økning av etasjetall innenfor formålsområdene BKS1 og 2, fra en til to etasjer og flytting av snødeponi til en mer hensiktsmessig plassering.

Foreslåtte endringer i planen:

1. Flytting av snødeponi. Dagens plassering er uhensiktsmessig med tanke på avrenning til boligtomter og nedenforliggende veiareal. Snødeponiet flyttes til en mer hensiksmessig plassering som ivaretar funksjonaliteten, samtidig som ulempene blir mindre.

2. Endring av bestemmelsene pkt. 3.1.4 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS 1 og BKS 2) Bakgrunnen for å endre bestemmelsene er ønske om bedre utnyttelse av arealene, uten at dette går på bekostning av bokvaliteter, herunder blant annet estetikk og fjernvirkning av bebyggelsen. Samtidig oppnås en harmonisering og tilpassning til bestemmelsene innenfor de andre formålsområdene. Endringen omfatter i hovedsak en økning i etasjetall fra 1 til 2.

 

Innspill og merknader til planarbeidet sendes innen 26.03.21 til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Vennligst oppgi vår referanse: 20/1435

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse: 2013002_BESKR_ME detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F 120418 (872761).pdf

Planbestemmelser: 2013002_BEST_ detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F febr 2020 (872762).pdf

Plankart: forslag nytt plankart 2013002 (872570).pdf

Oversiktskart: illustrasjon oversiktskart (872571).pdf

Illustrasjon av endringer: illustrasjoner endringer (872572).pdf


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under