Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring/oppstart

For uttale i perioden: 11. februar 2021 - 26. mars 2021
Høring/oppstart Detaljregulering for Elvenesveien 211 på høring

Detaljregulering for Elvenesveien 211 er nå på høring og offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for boliger. Frist for innspill og merknader er 26.03.21.

Skjermbilde Høring

Utvalg for plan og samferdsel vedtok i saknr. 087/20 å legge «detaljregulering for Elvenesveien 211, gnr 24 bnr 12 i Sør-Varanger, planid 5444 2020 004, med tilhørende beskrivelse og bestemmelser, datert 16.10.20 ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Plandokumentene finner du nederst i saken.

 

Vedtaket i utvalg for plan og samferdsel: 
Med medhold i Plan- og bygningslovens § 12- 10, jfr. § 12-11,  vedtar Utvalg for Plan- og samferdsel å legge detaljregulering for Elvenesveien 211, gnr/ bnr 24/12, Sør-Varanger, planid 5444 2020 004, med tilhørende beskrivelse og bestemmelser datert 16.10.20 ut til offentlig ettersyn i 6 uker

 

Informasjon om planforslaget:
Lisadellhaugen/ Elvenes Barnehage ble vedtatt lagt ned for noen år siden og ungene overført andre barnehager. Eiendommen med tilhørende bygninger ble av kommunestyret vedtatt solgt. I arealplanen er området avsatt til boligbebyggelse med krav om detaljregulering. Øverli Eiendomsutvikling som har kjøpt eiendommen har sendt detaljregulering til kommunen for behandling.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for boliger.

 

Innspill og merknader til planarbeidet sendes innen 26.03.21 til postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Vennligst oppgi vår referanse: 20/759

 

Dokumenter til saken:

oversiktkart.pdf

Bestemmelser Detaljregulering 5444 2020 004 Elvensveien 211.pdf

Planbeskrivelse Detaljregulering 5444 2020 004 Elvenesveien 211.pdf

RP Plankart 544 2020 004_Elvenesveien 211.pdf

Risiko og sårbarhetsanalyse 5444 2020 004 Elvenesveien 211.pdf

Geoteknisk vurderingsnotat 5444 2020 004 Elvenesveien 211.pdf


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under