Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune kollektive reisetilbud med logoen "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september er det et sekssifrede telefonnummeret 116117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: | Til høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Planer under arbeid - si din mening!

Skjermbilde planprogram
Planer under arbeid - si din mening!

Se hva som er til høring og gi din uttalelse her ›

Kystsoneplan for Varanger

Til høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

 

 

Planarbeidet er et samarbeid mellom kommunene; Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger. Planprogrammet ble behandlet i styringsgruppa i møte 29. juni, sak 03/20.

Formålet med en kystsoneplan for Varanger er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende kommuneplan i hver kommune.

 

Planprogrammet ligger tilgjengelig her:

Kystsoneplan Varanger Planprogram_forslag-2020-06-26.pdf

Planavgrensningsbeskrivelse ved oppstart-rev-20200622.pdf

Høring av planprogram til Kystsoneplan for Varanger.pdf

 

Planprogrammet kan også leses på Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

 

Innspill:

Innspill til planarbeidet kan skrives inn på denne siden (se nedenfor),

sendes per e-post til: kystsoneplan@svk.no ,

eller sendes: Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Frist for innspill er 30. september 2020.

Merk innspillet med vår referanse 17/1226.

 

Det vil avholdes åpne innspillsmøter i hver av kommunene i løpet av høringsperioden, se egen annonsering i din kommune.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

 

Vegar Nilsen Trasti

Prosjektansvarlig

Kystsoneplan for Varanger

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Meskfjorden innerst i Varangerfjorden er en liten og grunn fjord og her burde det vært stengt for sjølaksefiske. I år var det laksegarn på begge sidene av fjorden (Nord og Sør) noe som reduserer muligheten for at laksen går opp i Vesterelva. Skal man bevare villaksen så må inngangene til elvene fredes for sjølaksefiske.

  Sten G. Olsen

  2020-09-21 07:48:23
  [Svar]
 • Uttaler meg som daglig leder for Neiden Fjellstue AS. Vår bedrift ønsker at det finnes et areal der det tillates næringsvirksomhet/ reiseliv på vestsiden av Neidenfjorden et sted mellom Tinesholmen til Valen. Her ønskes et begrenset areal hvor det er tillatt med mindre bygg i strandsonen som robu, grillstue, flytebrygge. Samt at det er tillat og mulig å kjøre med turist grupper fram dit vinterstid med snøscooter.

  2020-07-11 21:08:24
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS