Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: FORSIDEN | KUNNGJØRINGER | Situasjonen ved byggesaksavdelingen i ferien.

Kunngjøring

Situasjonen ved byggesaksavdelingen i ferien.


På grunn av bemanningssituasjonen på byggesaksavdelingen i sommer vil det ikke være mulig å gi tillatelser til gjennomføring av tiltak raskere enn Plan og bygningslovens frister for saksbehandlig hhv. 3 uker for "enkle tiltak" og 12 uker for mer kompliserte tiltak (PBL s § 20-1 og § 20-2)

NB ! Fristene gjelder bare for komplette søknader ! For ikke komplette søknader løper fristen fra søknaden er komplett.

Vi beklager situasjonen og håper på forståelse fra publikum
Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS