Søk her:

Verv som meddommer Sør-Varanger kommune (sor-varanger.kommune.no)

Hva innebærer det å være meddommer?

Som meddommer vil du jobbe sammen med profesjonelle fagdommere for å ta avgjørelser i ulike rettssaker. Dette er ikke bare en mulighet til å bidra til viktige avgjørelser i samfunnet vårt, men også en sjanse til å få innsikt i rettssystemet fra innsiden. Du trenger ikke juridisk utdanning for å være meddommer; ditt perspektiv som borger er det som er verdifullt.

Få mer informasjon om å være meddommer på:

Meddommar | Norges domstoler

Hvem leter vi etter?

  • Du må være mellom 21 og 70 år gammel.
  • Du har tilstrekkelige norskkunnskaper og kan bruke digitale verktøy.
  • Du er  ikke straffedømt, og ikke under offentlig gjelds- eller konkursbehandling.

Du må være manntallsført i kommunen og ha norsk eller annet nordisk statsborgerskap, eller ha vært folkeregisterført i Norge de siste 3 årene.

Spesielt til jordskifteretten ser vi etter personer med bakgrunn innen landbruk, taksering av fast eiendom, og reindrift.

Hva får du i gjengjeld?

Dette vervet er en samfunnsplikt som verdsettes høyt, og som gir tilbake i form av erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og en godtgjørelse. I tillegg til dette får du erfaringer du ellers ikke ville fått.

Er dette noe for deg? Send inn din søknad ved å trykke på knappen nedenfor:

Verv som meddommer Sør-Varanger kommune (sor-varanger.kommune.no)

Søknadsfrist er 05. april 2024!