Varselkart Buholmen 05-07-2018_400x566
For uttale i perioden: 10. juli 2018 - 01. september 2018
Varsel om oppstart av planarbeid for Detaljregulering Buholmen småbåthavn
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljplan for «Detaljregulering Buholmen småbåthavn» i Buholmen ved Korsfjorden. Området er satt av til framtidig småbåthavn og LNFR-område i kommunens arealplan. Følgende område skal detaljreguleres: Eiendom gnr/bnr. 12/21, samt deler av 12/1 og 12/1/16 i Buholmen.

Planområdet er lokalisert til nordøst-siden av E6 i Buholmen, mellom E6 og sjøen ved Korsfjorden. Det planlegges et område i sjøen for småbåthavn med flytebrygge, landområde for kai til parkering og naust samt veg med avkjøring-påkjøring til E6.

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte; 

Bebyggelse og anlegg:

-          Fritidsbebyggelse

-          Småbåtanlegg i sjø og vassdrag

-          Uthus/naust/badehus

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

-          Veg

Landbruks, natur- og friluftsformål samt reindrift

-          Friluftsformål av LNFR

 

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger som følger;

§6. a) dette er en privat detaljplan. B) og c) er ikke omfattet av vedlegg I.

§7. a) og b) ikke omfattet av vedlegg II.

§8. a) og b) ikke omfattet av vedlegg I eller II.

Planarbeidet er derfor ikke KU-pliktig.

 

Kopi av kartområde er vedlagt.

 

Innspill og andre merknader sendes til;

Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.

Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Svarfrist: Senest 01. September, 2018.

 

 

Fiskebeck Prosjekt AS

Jens-Åge Mikkola


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under