Høring/oppstart

Skjermbilde_600x418
Høring/oppstart Varsel om oppstart av planarbeid: Endring av Reguleringsplan for Skytterhusfjellet og Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F

 

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av planarbeid for endring av; «detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F», planid 5444 2013002.

 

Planområdet ligger i Sør-Varanger Kommune, Skytterhusfjellet og er i dag regulert til boligområde.

 

Hensikten med planarbeidet er å øke etasjetallet innenfor formålsområde BKS, fra en til to etasjer, gjøre endringer i snødeponi og grønnstruktur (adkomst til friluftsområder).

 

Det varsles også om at det gjøres endringer i reguleringsplan for Skytterhusfjellet, Planid 5444 2007001. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide midlertidig plankart som omfatter snuplass på Skytterhusveien.

 

 

Flere formål kan tilkomme underveis i prosessen.

 

Foreløpige plandokumenter finnes her;

illustrasjon varsel tiltak samlet.pdf

illustrasjon varsel 2013002.pdf

illustrasjon varsel 2007001.pdf

 

 

Planarbeidene er vurdert dithen at det ikke er kommer inn under forskrift om konsekvensutredning.

 

Innspill og andre merknader sendes til Sør-Varanger kommune, postmottak@svk.no,

eller Postboks 406, 9915 Kirkenes innen  15.06.20 oppgi saknr 20/1435 som referanse.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under